Svetište Gospe od milosti

A 43. istarske divizije 129 (Šijana)