Korisni telefonski brojevi

pozivni (052)

Informacije: 11888
Međunarodne informacije: 11802
Jedinstveni broj za pomoć: 112
Policija: 192
Vatrogasci: 193
Hitna pomoć: 194
Pomoć na cesti HAK (0 — 24 h): 1987
Carinarnica: 615 200
Željeznički kolodvor: 541 733
Lučka kapetanija: 222 037
Zračna luka: 530 105
Autobusni kolodvor: 060 304 090
Opća bolnica Pula: 376 000
Ambulanta, Flanatička 27: 210 805
Centralna ljekarna: Giardini 14, 0 — 24 h, tel. 222 551, 222 544
Meteorološka služba: 372 520
Poliklinika baromedicine OXY: 217 877
Veterinarska stanica Pula: D. Trinajstića 1: 541 590, +385 98 9811 666
TAXI: 223 228

Telefonski prefiksi

00+
Austrija (+43)
Italija (+39)
Njemačka (+49)
Slovenija (+386)
Mađarska (+36)
Velika Britanija (+44)
Švicarska (+41)
Švedska (+46)
Češka (+420)
Slovačka (+421)
Nizozemska (+31)
Danska (+45)
Norveška (+47)