Turistička zajednica grada Pule

Forum 3
52100 Pula
+385 52 219 197
info@pulainfo.hr

Infopunkt

Siječanj
ponedjeljak — petak 9 — 16 h
subota 10 — 14 h

Veljača
ponedjeljak — petak 9 — 16 h
subota 10 — 14 h

Ožujak
ponedjeljak — petak 9 — 16 h
subota 10 — 14 h

Travanj
ponedjeljak — subota 9 — 17 h
nedjelja i blagdan 10 — 16 h

Svibanj
ponedjeljak — subota 9 — 18 h
nedjelja i blagdan 10 — 16 h

Lipanj
ponedjeljak — subota 8 — 20 h
nedjelja i blagdan 9 — 20 h

Srpanj
ponedjeljak — subota 8 — 21 h
nedjelja i blagdan 9 — 21 h

Kolovoz
ponedjeljak — subota 8 — 21 h
nedjelja i blagdan 9 — 21 h

Rujan
ponedjeljak — subota 8 — 20 h
nedjelja i blagdan 9 — 20 h

Listopad
ponedjeljak — subota 9 — 18 h
nedjelja i blagdan 10 — 16 h

Studeni
ponedjeljak — petak 9 — 16 h
subota 10 — 14 h

Prosinac
ponedjeljak — petak 9 — 16 h
subota 10 — 14 h

Sve turističke i servisne informacije mogu se naći na turističkom info punktu u srcu grada Pule, na Forumu.