Elis Lovrić: Štorija od muziki i kamika

Solsticijski koncertni program