Mestna hiša

V času, ko je bil Pulj svobodna mestna občina, je na Forumu nastala palača — sedež mestne samouprave. Med benečansko upravo je bila sedež kneza in pokrajinskega namestnika, kasneje pa še sedež župana mesta vse do današnjega dne. Večstoletna nadgradnja (od X. do XVI. st.) je ustvarila stavbo, ki predstavlja izjemno kombinacijo arhitektonskih stilov od romanike do renesanse. Napis na pročelju, obnovljenemu v XVI. st., priča o letnici nastanka Mestne hiše, in sicer leta 1296, ki verjetno pomeni letnico prve temeljite rekonstrukcije in nadgradnje, saj je nedvomno že pred tem časom na istem mestu obstajal sedež mestne uprave.

Starejše faze razvoja Mestne hiše so najbolj opazne na vzhodni steni, kjer se prepletajo različni stili romanskega in gotskega obdobja. Skulpturi Telamona in Sirene na vogalih sta zaključeni z renesančnimi srebri ter baročnimi okenskimi odprtinami, zadnjimi spremembami zunanjosti Mestne hiše. Zanemarjenost, poškodovanost in nemarnost so pustili precejšnje sledi na strukturi stavbe, ki je bila še nedavno temeljito restavrirana.