• Pronađi

Autobus

Turistička zajednica Pula ne odgovara za promjene voznog reda i promjene cijena.


Brzo i jednostavno do autobusne karte online

Internet servis za usporedbu i kupovinu autobusnih karata online:
https://vollo.hr

Gradski i prigradski autobusni prijevoz
http://pulapromet.com/

Tražilica za autobusne linije u Hrvatskoj i Europi
www.busradar.hr

 

AUTOBUSNI KOLODVOR PULA
(Trg I. Istarske brigade bb)
INFO tel. +385 52 356 533
PRODAJA KARATA I REZERVACIJE tel. +385 52 356 532 

 

Prijevoznici:

AUTOTRANS
www.autotrans.hr
informacije i rezervacije: +385 (0) 51 660 660
e-mail: info@autotrans.hr
www.autotrans.hr

 

BRIONI
informacije: +385 (0) 52 356 533; rezervacije: +385 (0) 52 356 532
e-mail: brioni@brioni.hr, turizam@brioni.hr
www.brioni.hr

 

FILS PULA
prodaje i rezervacije: +385 (0) 52 383 000
MarePONti Istra Pula +385 (0) 52 384 000;
A Turizam +385(0) 52 212 212 (osim NED)
e-mail: fils@fils.hr
www.fils.hr

 

ČRNJA TOURS
informacije: +385 (0) 52 812 820 (Autobusni Kolodvor Pula);
A Turizam: +385 (0) 52 212 212
e-mail: info@crnja-tours.hr
www.crnja-tour.hr

 

PANTURIST
informacije: +385 (0) 35 638 928
icbus@panturist.hr
www.panturist.hr/icbus-pula-ljubljana-munchen https://prodaja.panturist.hr

 

FLIXBUS
PULA - SLOVENIJA - NJEMAČKA
info: https://www.flixbus.hr/vozni-red-stanica/pula

 

PULA - TRST  (cijena cca. 107 kn)

05:00 (osim NED), 05:15, 05:30 (osim na dan međunarodnih praznika), 06:00, 06:25 i 07:00 (osim NED), 14:15

 

TRST - PULA

08:45, 14:00 (osim NED), 14:30 (osim NED i međunarodnog praznika), 16:15 (osim NED), 17:45, 18:00

---------------------

PULA    -    TRST    -    MESTRE    -    VENECIJA    -    PADOVA   (cijena cca. 235 kn)

05:00           07:45                09:50                10:05                11:00 (osim NED) - BRIONI

05:15           08:45                11:05                     -                     11:45 (svaki dan) - ČRNJA TOURS

 

PADOVA   -       VENECIJA    -  MESTRE    -     TRST   -            PULA

13:00                13:45                14:00                16:15                19:00 (osim NED) - BRIONI

14:45                -                          15:25                17:45                21:15 (svaki dan) - ČRNJA TOURS

---------------------

PULA    -       TRST   -            MESTRE   -      VENECIJA

05:00           07:45                09:50                10:05 (osim NED) - BRIONI

05:30           08:20                10:35                10:45 (osim NED i međunarodnog praznika) - FILS

06:25           08:20                10:35                10:45 (osim NED i međunarodnog praznika) - FILS

 

VENECIJA    -  MESTRE   -      TRST       -             PULA

11:00                11:15                14:00                    16:00 (osim NED i međunarodnog praznika) - FILS

11:00                11:15                14:30                    17:25 (osim NED i međunarodnog praznika) - FILS

13:45                14:00                16:00                    19:05 (osim NED) - BRIONI

 

Biglietteria ATVO  Mestre  +390421 594 673 , Venezia 390421 594 671

Cijena karata - do Venecije - cca. 203 kn, povratna cca. 355 kn.  Iz Venecije za Pulu 27 Eur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samo u ljetnoj sezoni

Rezervacije  Autostradale Milano  +39 02 63 7901

PULA- MILANO (Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo)  (BRIONI)

Jednosmjerna karta: 424 kn

Subota:  21.06  -  13.09  -  13.30 (dol. 22.00)

MILANO - PULA     

Petak:  21.06  -  13.09  -   23.00 (dol. 07.30)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PULA - BEOGRAD  (cijena cca.  368 kn) - BRIONI, FILS 

05:00 (samo PON i SUB), 06:00 (samo ČET i NED), 07:40 (samo ljeti, PON i SUB), 20:00 (osim PON, UTO, SUB, svaki dan od 01.07 do 19.09)

 

BEOGRAD - PULA

06:35 (samo ljeti, UTO i NED), 07:00 (samo UTO i NED), 06:45 (samo ČET i NED), 20:00 (osim PON, UTO, SUB, svaki dan od 01.07 do 19.09)

---------------------

PULA - ZAGREB   -  (cijena cca.: 190 kn)  

03:45 i 04:00 (osim SUB, NED), 04:15 (osim SUB), 04:30 (samo  PON, SRI, PET), 05:15, 05:30, 07:00, 08:30 (osim SUB i NED), 09:30 (ne prometuje na Uskrs, Božić, Novu Godinu), 10:00 (osim SUB), 11:00, 11:30, 11:45, 12:50, 13:00, 13:30, 14:15, 14:30 (samo PON, SRI, PET), 15:15 (osim SUB), 15:45, 16:00, 16:45 (samo NED), 16:50, 20:25 (samo PET i NED)

 

ZAGREB - PULA

00:30, 06:15 (osim SUB i NED), 07:30, 07:55 (samo SUB), 08:00, 09:45, 10:15, 11:15 (osim SUB i NED), 11:30, 12:25 (osim NED), 13:30, 14:00 (osim SUB, NED), 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 17:00, 17:30, 18:55, 19:00,  19:20 (samo PON, SRI, PET), 22:40 (samo PON, ČET, NED), 23:30 (samo SRI, ČET, NED)

---------------------

PULA - RIJEKA  (cijena cca. 97 kn)

03:45 (osim SUB i NED), 05:15, 05:30, 06:00 (osim SUB i NED), 07:00, 08:00 i 8:30 (osim SUB i NED), 09:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00 (osim SUB i NED), 12:50, 13:30, 14:15, 14:30 (samo PON, SRI, PET), 15:15 (osim SUB), 16:50, 18:00, 18:30 (osim SRI, PET i SUB),  20:00, 21:30

 

RIJEKA - PULA

00:55 (samo UTO, PET, NED), 01:50 (osim SRI, ČET, NED), 02:00 (samo SRI, ČET, PET), 03:30, 04:00 (osim PON, UTO, SUB), 04:10, 05:05, 06:30 (osim SUB i NED), 08:30 (osim SUB i NED), 09:00 (osim SUB i NED), 10:15, 11:15, 12:00 (osim SUB i NED), 12:20, 12:30,  13:45 (osim SUB i NED), 14:30, 15:30 (samo ČET, NED), 16:00, 18:00, 18:10, 19:30 (samo SUB), 19:50, 20:30, 21:05, 21:50

---------------------

PULA - DUBROVNIK  (cijena cca. 451  kn)

Pol.:  14:15    -    Dol.:  09:45 - ČRNJA TOURS

Pol.:  20:00    -    Dol.:  10:48 - AUTOTRANS

 

DUBROVNIK -  PULA

Pol.: 15:30   -    Dol.:  06:29 - AUTOTRANS

Pol.: 18:00   -    Dol.:  12:15 - ČRNJA TOURS

---------------------

PULA - SPLIT - cca. 392 kn  (preko ZADRA - cca. 255 kn)

Pol.

06:45

11:00

14:15 (ne ide preko Zadra)

20:00

Dol.

17:35

21:00

05:15

06:05

 

SPLIT - PULA (preko ZADRA)

Pol.

05:00

8:00

20:30

22:45 (ne ide preko Zadra)

Dol.

14:45

19:20

06:29

12:15

---------------------

PULA      (Poreč - Portorož - Kopar)    LJUBLJANA

PULA

Poreč

Portorož

Kopar

LJUBLJANA

05:15

06:30

Direktno

07:56

10:22 (svaki dan) - ČRNJA TOURS

05:30

06:10

06:55

07:20

08:50 (PON i PET) - FILS

14:15

15:30

Direktno

16:56

19:20 (svaki dan) - ČRNJA TOURS

16:00

17:25

18:35

19:10

20:45 (samo od 01.07 do 30.09; svaki dan) - FILS

 

LJUBLJANA    (Kopar - Portorož - Poreč)    PULA

LJUBLJANA

Kopar

Portorož

Poreč

PULA

07:10

09:34

Direktno

11:00

12:15 (svaki dan) - ČRNJA TOURS

09:30

11:00

11:35

12:20

14:00 (samo od 01.07 do 30.09; svak idan) - FILS

16:00

17:25

17:50

18:45

19:30 (PON i PET) - FILS

16:10

18:34

Direktno

20:00

21:15 (svaki dan) - ČRNJA TOURS

 

PULA – LJUBLJANA - MÜNCHEN
svaki dan (cijena do Ljubljane 131 kn – povratna 208 kn, do Münchena 424 kn- povratna 678kn) PANTURIST
11:00 - 15:50 22:40

 

MÜNCHEN – LJUBLJANA - PULA
svaki dan (cijena do Ljubljane 195 kn – povratna 350 kn, do Münchena 424 kn; povratna 678 kn) PANTURIST
23:15 - 04:09 08:50

---------------------

PULA - ROVINJ (cijena cca. 44 kn)

04:15 (osim SUB), 05:15, 5:45, 06:00 (samo ČET, NED), 06:50, 10:00 (osim NED), 11:30, 11:45, 12:00 (osim SUB i NED), 13:00, 13:35 (osim SUB i NED), 14:15, 14:30 & 15:10 & 15:30 & 17:15 (osim SUB i NED), 17:20 (osim SUB),  18:15, 18:30 (osim UTO, SRI, SUB), 19:30 (osim SUB i NED), 19:45, 20:00 (osim PON, UTO, SUB), 21:05 (osim SUB), 21:25 (samo SUB)

 

ROVINJ - PULA

04:15 (osim SRI, ČET, NED), 04:40, 05:45 i 06:45 (osim SUB i NED), 8:45, 9:15 (osim SUB), 10:00 (osim SUB i NED), 10:10, 11:00 (osim NED), 11:40, 12:00 (osim NED), 13:00, 14:00 i 14:20 (osim SUB i NED), 15:00, 15:30, 15:45 (osim SUB), 16:00, 16:30 i 17:35 (osim SUB i NED), 19:00, 19:55, 20:40, 21:55

---------------------

PULA - POREČ  (cijena cca. 72 kn)

05:15, 06:00, 11:30, 11:45, 14:10 (osim SUB i NED), 14:15,  15:10 (osim SUB i NED), 17:20 (osim SUB), 18:30 (osim SRI, PET, SUB), 19:30 (osim SUB i NED), 19:40

 

POREČ - PULA

03:40 (osim SRI, PET, NED), 06:30 i 09:00 (osim SUB i NED), 09:15, 11:00, 11:15 (osim SUB i NED), 15:00 (osim SUB), 15:10, 20:00, 21:20

---------------------

PULA - VRSAR  (cijena cca. 64 kn)

06:00, 15:10 (osim SUB i NED), 19:40

 

VRSAR -  PULA  

09:35, 15:30

---------------------

PULA - NOVIGRAD - UMAG  (cijena cca. 85 kn)

05:15, 14:10 (osim SUB i NED ), 14:15, 17:20 (osim SUB)

 

UMAG - NOVIGRAD - PULA

08:00 (osim SUB i NED), 10:15, 14:00 (osim SUB), 19:15

---------------------

PULA - PAZIN  (cijena cca. 45 kn)

04:15 (osim SUB), 05:30, 07:00, 10:00 (osim SUB), 10:30 (osim SUB i NED), 11:00, 15:45, 16:50, 18:30 (osim SRI, PET, SUB)

 

PAZIN  - PULA

02:45 (osim SRI, ČET, NED), 09:30 (osim SUB i NED), 11:00 (samo SUB), 13:00 (osim SUB i NED), 16:30 (osim NED i međunarodnog praznika), 18:45, 18:55, 20:10 (osim SUB), 20:31 (samo SUB), 21:55, 22:40

---------------------

PULA - LABIN  (cijena cca. 42 kn)

05:15, 06:00 & 08:00 & 08:30 (osim SUB i NED), 09:30 (ne prometuje na Uskrs, Božić, Novu Godinu), 11:00, 12:00 (osim SUB i NED), 13:30, 14:15, 15:15 (osim SUB), 16:15 (osim SUB i NED), 16:50, 18:00 (osim SUB), 20:00

 

LABIN - PULA

05:00, 05:40, 06:30 & 08:00 & 10:20 (osim SUB i NED), 11:40, 12:30, 13:50, 15:05 (osim SUB i NED), 15:50, 17:20, 19:20, 21:50

---------------------

PULA - OPATIJA (cijena cca. 85 kn)

05:15, 08:30 (osim SUB i NED), 09:30 (ne prometuje na Uskrs, Božić, Novu Godinu), 11:00, 12:00 (osim SUB i NED), 14:15, 15:15 (osim SUB), 16:50, 20:00

 

OPATIJA - PULA

03:50, 04:30, 06:50 i 09:20 (osim SUB i NED), 10:35, 11:30, 12:50, 14:05 (osim SUB i NED), 16:20